Od Przewodniczącego ZG PTL : Ludzie, wydarzenia i ośrodki polskiej logopedii tematem XII Zjazdu Szkoleniowego Logopedów połączonego z walnym zebraniem członkow PTL, Lublin, 11 - 13 października 1996 roku

Logopedia, Tom 22 (1995) s. 3-4
Bogdan Adamczyk

 

do góry