Państwo w ideologii politycznej Edwarda Abramowskiego

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 17 (175) (1987) s. 41-56
Kazimierz Biliński

 

do góry