Bóg sprawiedliwości i Bóg miłosierdzia w świetle Wj 33, 19 i Wj 34, 6-7

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 25, Numer 2 (2017) s. 81-96
Tadeusz Kmieć-Forstner

 

do góry