Problematyka agrarna w myśli politycznej Władysława Studnickiego

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 22 (237) (1991) s. 123-137
Jacek Gzella

 

do góry