"Rewelacja czy udręka" : opinie dorosłych z wadliwą realizacją polskiego fonemu r o swojej wymowie, obcowaniu językowym i terapii logopedycznej

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 1 (2013) s. 42-51
Małgorzata Skolimowska-Gradek

 

do góry