Metoda audytywno-werbalna w terapii dziecka uszkodzeniem słuchu : studium przypadku

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 1 (2013) s. 84-93
Marzena Mianowana, Aleksandra Nycz, Agnieszka Ptaszkowska, Katarzyna Trawińska

 

do góry