Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 1(27) (2012) s. 21-26
Joanna Jaśkiewicz

 

do góry