The Occurence of the Upper Jurassic Limestones in Cracow Area and Examples of their Usage in the City Architecture = Występowanie wapieni górnej jury na terenie Krakowa i przykłady ich wykorzystania w architekturze miasta

Geotourism, Numer 28-29 (2012) s. 13-22
Agnieszka Majer-Durman

 

do góry