Not Only the Studies - A Photoreport from the Activity of the "Geotourism" Special Interest Group of the Student's Scientific Association at the AGH-UST = Nie samą nauką żyje student, czyli fotorelacja z działalności KN "Geoturystyka"

Geotourism, Numer 28-29 (2012) s. 59-62
Mateusz Birówka

 

do góry