Sprawozdanie z działalności Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w latach 2010-2012

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 1(27) (2012) s. 90-92
Urszula Karpińska-Sterkowiec

 

do góry