Warsztaty szkoleniowe "The Stuttering Foundation" dostępne także dla polskich logopedów

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 1(27) (2012) s. 93-95
Agnieszka Mielewska, Katarzyna Węsierska

 

do góry