Doktor nauk medycznych Tomasz Zyss (26.05.1966-29.03.2017)

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 1-2(30-31) (2016/2017) s. 214-215
Mirosław Michalik

 

do góry