Sprawozdanie z działalności Podkarpackiego Oddziału PTL w 2016 roku

Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Numer 1-2(30-31) (2016/2017) s. 217-218
Magdalena Grot-Mrozicka, Małgorzata Zaborniak-Sobczak

 

do góry