Wpływ feminizacji zarządów banków spółdzielczych na ich efektywność finansową

Security, Economy & Law, Numer 1 (2018) s. 86-95
Sławomir Juszczyk, Marta Idasz-Balina

 

do góry