Natężenie regulacji nastroju ćwiczących sztuki i sporty walki na tle osób nietrenujących walki wręcz

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Tom 56 (2017) s. 73-87
Karolina Kostorz, Agata Skorupińska

 

do góry