Znaczenie przekazu wizualnego w procesie adaptacji dzieci 5-6-letnich do środowiska wodnego

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Tom 56 (2017) s. 88-95
Grzegorz Bielec, Alicja Pęczak-Graczyk, Monika Sobkowska

 

do góry