Program JuraKrak jako przykład komputerowej bazy danych obiektów geoturystycznych = The JuraKrak Software as an Example of Computer Database for Geotouristic Sites

Geotourism, Numer 6 (2006) s. 53-56
P. Jasiński, T. Słomka

 

do góry