„Jak związać koniec z końcem” – jedzenie i konsumpcja w Polsce lat osiemdziesiątych XX w. w dyskursie eksperckim i kobiecych narracjach osobistych

Rocznik Antropologii Historii, Tom 4, Numer 2 (7) (2014) s. 135-163
Katarzyna Stańczak-Wiślicz

 

do góry