Rozszerzenia semantyczne nazw dźwięków wydawanych przez istotę żywą w opisie muzycznych wrażeń słuchowych

Acta Neophilologica, Tom 19, Numer 1 (2017) s. 43-54
Barbara Taraszka-Drożdż

 

do góry