Dylematy i uwarunkowania tworzenia gospodarki opartej na wiedzy

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Numer 2 (2005) s. 29-41
Edyta Dworak

 

do góry