Istota, funkcje i kierunki ewolucji polskiego systemu zamówień publicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Numer 1 (2004) s. 93-112
Andrzej Borowicz

 

do góry