Marketing analityczny - cele i narzędzia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Numer 1 (2004) s. 113-133
Sławomir Narel

 

do góry