Tytuły w polskojęzycznych opisach przypadków medycznych : wstęp do badań = Titles of medical case reports in Polish : a preliminary study

Applied Linguistic Papers, Tom 25, Numer 2 (2018) s. 183-202
Magda Żelazowska-Sobczyk, Magdalena Zabielska

 

do góry