"Studia Germanica Gedanensia 37: Kontrastive Linguistik und Interkulturelle Kommunikation. Sprach- und Kulturkontakte", red. Andrzej Kątny, Gdańsk 2017 : [recenzja]

Applied Linguistic Papers, Tom 25, Numer 2 (2018) s. 203-206
Joanna Pędzisz , Andrzej Kątny (aut. dzieła rec.)

 

do góry