Wąż uczyniony przez Mojżesza i wąż z Edenu. Od tradycji historycznej do koncepcji teologicznej

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 25 (2018) s. 37-66
Janusz Lemański

 

do góry