Kobieta, książę, chrzest i źródła tradycji rodowej Piastów (Thietmar, IV, 55-56)

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission, Tom 4 (2007) s. 11-16
Przemysła Wiszewski

 

do góry