Od negacji do akceptacji : Z dziejów recepcji heliocentryzmu w Skandynawii

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission, Tom 4 (2007) s. 17-31
Teresa Borawska

 

do góry