Dwa państwa - jedna szansa? : sasko-polskie stosunki gospodarcze w dobie unii personalnej (1697-1763)

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission, Tom 4 (2007) s. 33-45
Adam Perłakowski

 

do góry