Stosy, źródła i metody : Polowanie na czarownice w Polsce w świetle badań polskich i zachodnioeuropejskich

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission, Tom 4 (2007) s. 47-91
Mateusz Hartwich

 

do góry