Z dziejów duszpasterstwa polskiego w Niemczech : Polska Misja Katolicka w Hamburgu

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission, Tom 4 (2007) s. 115-143
Andrzej Strzelecki

 

do góry