Dwanaście przywilejów Maryi według św. Bernarda z Clairvaux

Salvatoris Mater, Tom 18, Numer 1/4 (2016) s. 380-400
Zygmunt M. Tomporowski

 

do góry