Kościół w Maryi : Maryja w Kościele

Salvatoris Mater, Tom 18, Numer 1/4 (2016) s. 557-560
Tomasz M. Dąbek , A. A. Napiórkowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
A.A. Napiórkowski OSPPE, Kościół w Maryi. Maryja w Kościele, Kraków – Kielce 2016

 

do góry