Relacja na temat udziału społeczeństwa w readaptacji skazanych na podstawie działań podejmowanych przez wybrane organizacje pozarządowe zaprezentowane na konferencji „Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy” w Krynicy Zdroju w 2017 roku

Social Studies: Theory and Practice, Tom 4, Numer 1 (2018) s. 101-108
Edyta Żegleń-Nycz

 

do góry