Recenzja książki „Reintegracja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne przy wsparciu potencjału społeczności lokalnej” pod redakcją Moniki Marczak i Katarzyny Nawrockiej, Studio Graficzno-Reklamowe Piotr Cichosz, Lublin 2018

Social Studies: Theory and Practice, Tom 4, Numer 1 (2018) s. 111-117
Marta Pięta

 

do góry