Chciejmy zmienić wiadomości

Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Tom 5 (2011) s. 250-256
Piotr Dziekanowski , Bożena Ugowska (tł.)

 

do góry