"Apaszem Stasiek był w krąg znały go ulice..." : warszawska ballada podwórzowa jako transgresywny i alternatywny sposób doświadczania międzywojennej nowoczesności

Kultura Popularna, Numer 1 (47) (2016) s. 88-100
Konrad Sierzputowski

 

do góry