Wzniosłe, piękne i polskie : o poszukiwaniu stylu narodowego w masowych wydaniach tomików poetyckich w II Rzeczypospolitej

Kultura Popularna, Numer 1 (47) (2016) s. 114-131
Jacek Zadorucki

 

do góry