Schody w przestrzeni miejskiej jako przykład konfliktu między wartością użytkową a efektem artystycznym

Kultura Popularna, Numer 2 (48) (2016) s. 6-13
Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski

 

do góry