W krzywym zwierciadle zakłamania

Przegląd Pruszkowski, Numer 2 (2004) s. 50-54
Józef Tyszka

 

do góry