Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego jako reprezentacja gatunku dydaktycznego : kierunki analizy genologicznej i zapowiedź rozprawy doktorskiej

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 25 (2018) s. 149-156
Paula Góralczyk-Mowczan

 

do góry