Kreatywny trening percepcji przed artykulacją – czyli ćwiczenia fonetyczne uwzględniające prawidłową drogę akwizycji : Uwagi na marginesie książki Ewy Kołaczek, „Testuj swój polski – Fonetyka”

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 25 (2018) s. 211-217
Michalina Biernacka , Ewa Kołaczek (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Ewa Kołaczek, „Testuj swój polski – Fonetyka”, Kraków 2017

 

do góry