Sprawozdanie z VII Europejskiej Konferencji Archiwistów, Warszawa, 18-20 maja 2006 r.

Archiva Ecclesiastica, Tom 3, Numer 3 (2006) s. 132-135
Mieczysław Różański

 

do góry