„Schodząc ze sceny” – życie prywatne artystki scenicznej Sylwii Jutkiewicz w wierszach Karola Estreichera starszego

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Tom 62 (2012) s. 167-180
Beata Kurek

 

do góry