Szkoły klasztorne żeńskie w Galicji w latach 1867-1914

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 61 (1984) s. 233-300
Bogusława Czajecka

 

do góry