Postprawda w dyskursie publicznym w kontekście logiki klasycznej i logiki rozmytej

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 11, Numer 1 (2019) s. 5-14
Mirosław Lakomy

 

do góry