Polityki reprezentacji społecznych więzi : "Pianista" - cenzura i przekłady

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 11, Numer 1 (2019) s. 114-136
Anna Ślósarz

 

do góry