Kaszubskie dobra wojewody pomorskiego Ignacego Przebendowskiego w świetle katastru fryderycjańskiego 1772-1773

Acta Cassubiana, Tom 20 (2018) s. 107-128
Andrzej Groth

 

do góry