Predykaty „nobilis”, „de” i „von” w pisowni kaszubskich nazwisk szlacheckich w kontekście historycznym

Acta Cassubiana, Tom 20 (2018) s. 192-220
Tomasz Rembalski

 

do góry