"Herbarz szlachty kaszubskiej", t. 1-4, Przemysław Pragert, Gdańsk 2005; 2007; 2009; 2015 : [recenzja]

Acta Cassubiana, Tom 20 (2018) s. 285-299
Krzysztof R. Prokop , Przemysław Pragert (aut. dzieła rec.)

 

do góry