"Z Kaszub do Austrii : korespondencja literatów kaszubskich do Ferdinanda Neureitera", materiały przygotowała, opracowała oraz wstępem opatrzyła Adela Kuik-Kalinowska, Gdańsk – Słupsk 2017 : [recenzja]

Acta Cassubiana, Tom 20 (2018) s. 348-355
Tadeusz Lipski , Adela Kuik-Kalinowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry